FINANCOVANIE
PRE FIRMY

Znížte si náklady na energiu a aktívne sa podieľajte na zlepšení životného prostredia aj vďaka financovaniu

Zabezpečíme Vám výhodné
financovanie

Cieľovým klientom je fyzická osoba podnikajúca a právnicka osoba.
Financovanie neposkytujeme fyzickej osobe.

Využite TATRA LEASING
na financovanie fotovoltaických zdrojov

Vaša výrobná hala alebo akýkoľvek podnik môže vyrábať elektrickú energiu pre vlastné použitie. Byť sebestačným v spotrebe energie je totiž v dnešnej dobe dostupné riešenie.

Využite UniCredit Leasing
na financovanie fotovoltaických zdrojov

Našim klientom zaistíme financovanie fotovoltaických zariadení, ktoré sú určené pre ich vlastnú spotrebu a vďaka ktorým si klienti môžu znížiť náklady na elektrickú energiu.